Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

 

Politica de livrare a produselor/serviciilor

 

MONITORUL OFICIAL I nr. 649 din 12 septembrie 2008 cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice

Articolul 1

(1) Cazarea turiştilor se face la orice oră din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate anterior pe bază de contracte şi rezervări confirmate, cu informarea anticipată asupra tarifului pentru o zi aferent spaţiului închiriat.

(2) Cazarea se face fără nicio discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.

(3) Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistică au obligaţia să asigure în incinta unităţilor ordinea, liniştea publică şi bunele moravuri, precum şi securitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin.

Articolul 2

(1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării”.

(2) Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmând să se utilizeze cărţile de imobil.

(3) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(4) Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).

(5) Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act de identitate.

(6) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepţioneri, care sunt obligaţi să confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru confirmarea completării corecte a acestora şi să restituie imediat actele de identitate turiştilor.

(7) Răspunderea pentru completarea corectă a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării revine recepţionerilor.

(8) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării se întocmesc în două exemplare, iar pentru evitarea utilizării indigoului, acestea sunt realizate din hârtie chimizată.

(9) Originalele fişelor de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în ordine alfabetică, se pun zilnic la dispoziţie organelor de poliţie.

(10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rămân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.

(11) Obligaţia de a procura aceste formulare revine deţinătorilor şi administratorilor structurilor de primire turistice.

(12) Tipărirea se face contra cost, prin Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, la tarife diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.

Articolul 3

Modalităţile de predare-preluare a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării vor fi stabilite de comun acord de unităţile de poliţie teritoriale şi de structurile de primire turistice.

Articolul 4

(1) Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali.

(2) Se exceptează de la această regulă minorii aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.

Articolul 5

(1) În scopul asigurării protecţiei turiştilor, personalului structurilor de primire turistice îi este interzis să dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor în aceste unităţi, fără acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea şederii acestora, solicitate de ofiţerii şi subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu atribuţii în acest scop.

(2) Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admisă cu condiţia ca vizitatorul să anunţe recepţia. Lucrătorii de la recepţie au obligaţia să permită vizita numai după obţinerea acordului turistului care urmează să fie vizitat.

(3) Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anunţarea recepţiei, completarea fişei turiştilor şi înregistrarea în celelalte documente de evidenţă operativă, în vederea achitării contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.

Articolul 6

(1) Administraţiile structurilor de primire turistice răspund de paza, siguranţa şi integritatea bunurilor turiştilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurând măsurile şi dotările necesare în acest scop.

(2) De asemenea, amenajează spaţii corespunzătoare pentru asigurarea valorilor predate de turişti spre păstrare la recepţie, luând totodată şi măsuri de afişare a unor anunţuri în acest sens.

Articolul 7

(1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, să ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora.

(2) Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligaţia să informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.

Articolul 8

(1) În conformitate cu prevederile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa temporară a turistului şi în consecinţă acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turiştilor, precum şi baza materială a structurilor de primire turistice.

(2) Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile prevăzute de lege.Articolul 9Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli se realizează de către deţinătorii sau administratorii unităţilor respective.

 

Politica de retur/anulare

 

Pentru rezervările efectuate pe sau după 6 aprilie 2021, vă sfătuim să aveți în vedere riscul asociat coronavirusului (COVID-19) și măsurile luate de guvern în această privință. Dacă nu alegeți un tarif flexibil, este posibil să nu aveți dreptul la rambursarea sumei. Solicitarea de anulare va fi gestionată de proprietate pe baza policii alese și a legii pentru protecția consumatorului, dacă se aplică. În această perioadă incertă, vă recomandăm să rezervați o opțiune cu anulare gratuită. Dacă planurile dvs. se schimbă, veți putea anula gratuit până la expirarea perioadei de anulare gratuită.

 

Politica tarif

 

1.Politica pt tarif nerambursabil (plata in avans a sumei integrale unde se ofera un tariff redus cu 10%sau 15%, in functie de perioada de rezervare) unde nu sunt posibile modificari si nu se ramburseaza suma achitata, valabila si pentru Early Booking

 

2. Politica pt tarif cu anulare gratuita cu pana la 2 zile in extrasezon 29.04-15.06 si 15.09-30.093.

 

3.Politica pt tarif cu anulare gratuita cu pana la 10 zile in sezon 16.06-14.09

 

Restituirea sumei in caz de anulare se face in termen de maxim 4 zile lucratoare.

 

Politica de confidentialitate

 

 TERMENI SI CONDITII  

Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare prezentate mai jos, inainte de a folosi sau dea obtine orice materiale, informatii sau servicii prin intermediul Site-ului https://www.decebalneptun.ro/ (“Site-ul”). Scopul acestor termeni si conditii este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucramsi ce facem cu ele.

Luam in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail.

Suntem constienti ca datele cu caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocamin siguranta si sa le prelucram cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal unor parti terte fara sa va informam. 

1.CONDITII DE UTILIZARE 

Toti utilizatorii Site-ului se obliga sa respecte prezentele conditii pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, retinerea, stocarea si/sau utilizarea informatiilor si materialelor Site-ului, a serviciilorsau a functiilor oferite in sau de Site sau a continutului Site-ului, in orice modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu fiecare dintre termenii si conditiile prezentate in continuare. Decebal Estival 2002 S.A.. isi rezerva dreptul de a modifica unilateral si fara nicio notificare prealabila: continutul, forma de prezentare si/sau structura Site-ului in orice moment, modificarile facute fiind considerate a fi acceptate de catre dumneavoastra daca veti continua sa folositi Site-ul dupa afisarea Termenilor si Conditiilor pe Site, dupa notificarea in prealabil, in mod vizibil, cu privire la faptul ca prezentii Termeni si Conditii au fost actualizati Dumneavoastra si Decebal Estival 2002 S.A..  sunteti contractori independenti si nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

   

 2. SCOPUL 

 Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu Decebal Estival 2002 S.A.Site-ul si serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor. 

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Decebal Estival 2002 S.A…  prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Decebal Estival 2002 S.A.Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi,cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.  In cazul in care dateledespre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.  In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de Decebal Estival 2002 S.A.. .  prin intermediul Site-ului putand fi folosite in scopuri precum: 

Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal; 

Executarea cererii dumneavoastra de rezervare;

Desfasurarea activitatilor de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit; 

Asigurarea securitatii bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video;

Realizarea studiilor de piata si de produs si de marketing al serviciilor noastre; 

Administrarea si mentenanta acestui Site;

Promovareacampaniilor publicitare desfasurate de Decebal Estival 2002 S.A.. . ; 

Solutionarea cererilor,a intrebarilor saua reclamatiilor dumneavoastra; 

Comunicareacu partenerii contractuali si oricare colaboratori (indiferent daca aceasta se face punctual sau in baza unui contract); 

In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile Site-ului, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat datele. 

Prin utilizarea de catre dumneavoastra a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa IP, data si ora la care s-a accesat acest Site, precum si datele cuprinse in CV-uri. Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe durata termenului de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.  

Retineti faptul ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.  Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat

de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, Decebal Estival 2002 S.A.. .  trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru

prelucrarea datelor personale. In acest sens, inainte de acordarea consimtamantului, Decebal Estival 2002 S.A.. va informeaza cu privire la acest lucru. 

Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, unitatea de invatamant, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre Decebal Estival 2002 S.A.., fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autoritatii competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instantelor de judecata competente. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si

semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa hotel@decebalneptun.ro. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.  

Va rugam sa retineti ca: 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista excepții, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem dacaeste intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor.

Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere si de a te

adresa justitiei.  

Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fiprelungit in conditiile legii, in functie de

diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.  

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificăm, iar dumneavoastra nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam

curs solicitarii.   

 

4. UTILIZAREA COOKIE-URILOR 

 

Siteul nostru utilizează cookieuri.  Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul decebalneptun.ro  De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează. Pentru a respecta cerințele stabilite în prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în

comunicaţiilor electronice și prevederile GDPR, tuturor vizitatorilor site-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora. Site-ul nostru folosește cookie-uri proprii și de la terți, pentru a furniza utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi: – Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este

vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.

 

– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri unfeedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. 

– Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip

de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută. 

– Îmbunătățesc eficiența publicității online. 

Ce sunt cookie-urile? Cookie-urile sunt fragmente de text plasate de către site-urile pe care le vizitati in vizitați în computerul dumneavoastră, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesați Internetul.  Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum: tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site.  

Scopul folosirii cookie-urilor este de a întelege cum folosesc utilizatorii aceasta pagina de web și ne ajută să adaptăm conținutul websiteului în funcție de nevoile dumneavoastră. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către unweb-server unui browser (ex: Internet Explorer,Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard

drive-ul utilizatorului). Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri,

nu identifică personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri: 

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare). 

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie).

Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt websit decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third partycookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă

pentru utilizatori. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Un cookie contine informatii care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate

citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): 

 

– Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți,servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de

travel. 

– Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în

limba Română).

– Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). 

– Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și

modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare,direct, din alte website-uri). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor. 

Cum și de ce folosim cookie-uri? În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, decebalneptun.ro poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs. Spre exemplu, putem folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare. De asemenea, rețele terțe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în funcție de

preferințele dumneavoastră.  Folosirea cookie-urilor este un standard actual la majoritatea dintre siteurile pe care le vizitați. Majoritatea

browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Daca însă nu doriți acest lucru, puteți reseta browserul dvs. fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un

cookie fie să refuze acceptarea cookie-urilor. Trebuie însă să știți că unele secțiuni ale siteului nostru nu vor putea fi vizualizate normal dacă ați setat browserul dvs. să respingă cookie-urile. Trebuie de asemenea să rețineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de comunicare online, programul de e-mail, programul de FTP, serviciile de mesagerie, informația dezvăluită de dvs. poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.  

 

Deși https://www.decebalneptun.ro/face tot posibilul să protejeze informația dvs. personală, https://www.decebalneptun.ro/nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe propria dvs. răspundere. Trebuie să înțelegeți de asemenea că

sunteți unicul responsabil pentru menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care le-ați dobândit ca urmare

a folosirii serviciilor oferite de noi. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: – Cookie-uri de performanță a site-ului- Cookie-uri de analiză a vizitatorilor- Cookie-uri pentru geotargetting- Cookie-uri deînregistrare- Cookie-uri pentru publicitate- Cookie-uri ale furnizorilor de

publicitate 

Care sunt cookie-urile folosite de cătreacest site Google Analytics – Vezi Google AnalyticsPrivacy pentru mai multe detalii despre ce informațiicolectează Google AnalyticsSecuritate si probleme legate deconfidențialitate 

Cookie-urile NU sunt viruși!

Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica

sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru

scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai

multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează

cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate

setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru

voi al securității utilizării cookie-urilor. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de

navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe

site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind

cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de

regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe/Favorites al browserului. Actualizări 

 

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugam să vizitaţi această pagină din când în când pentrua vă informa asupra acestora şi a noilor

 

POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL CONDUCERII REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA SI SIGURANTA ALIMENTULUI

 

Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi de siguranţǎ a alimentului este o componentă a politicii globale şi unitare a S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. Obiectivele, strategia şi planurile de acţiune, pe care le stabilim anual au ca scop primordial eficientizarea permanentă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat implementat (conform SR EN ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, OHSAS 18001-2008, ISO 22000-2005), urmărit şi evaluat în permanenţă în cadrul S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. 

 

Principiile care susţin politica conducerii S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. sunt:

 • oferirea de servicii superioare clientilor hotelului fata de cele prevazute in criiteriile de clasificare de 3*;
 • dorim clienţi mulţumiţi, de aceea acceptăm că premiza fundamentală faptul că nivelul calitativ actual al serviciilor pe care le oferim trebuie îmbunătăţit;
 • „riscuri minime şi costuri optime” aceasta este deviza noastră;
 • calitatea şi siguranţa alimentului este problema tuturor şi a fiecǎruia;
 • calitatea şi siguranţa pentru om şi mediu a serviciilor noastre depinde şi de calitatea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii noştri. De aceea, le solicităm adoptarea aceleiaşi filosofii de îmbunătăţire continuă a calităţii şi siguranţei/securităţii în muncă şi mediului şi îi sprijinim în urmărirea atingerii obiectivelor comune;
 • respectarea condiţiilor de siguranţă pentru om şi mediu a produselor alimentare realizate în cadrul serviciului de pensiune completă;
 • dezvoltarea spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii şi a stabilităţii forţei de muncă în organizaţie;
 • asigurarea unui mediu de lucru şi echipament adecvat în vederea reducerii riscurilor legate de sănătatea şi securitatea în muncă;
 • gestiunea judicioasă a deşeurilor proprii si predarea acestora catre societati specializate de reciclare, pe baza de contract;
 • dezvoltarea investiţiilor pentru finalizarea proiectului de modernizare a hotelului ;
 • aplicarea metodelor a priori în vederea evitării apariţiei evenimentelor de muncă;
 • directivele noastre privind calitatea, mediul, securitatea angajaţilor şi siguranţa alimentelor au caracter obligatoriu la nivelul întregii organizaţii. 

 

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi siguranta alimentelor stabilită de către Administrator al S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. are ca principale direcţii de acţiune abordate realizarea urmǎtoarelor deziderate:

reducerea pericolelor la siguranta alimentelor puse la dispozitie de catre unitatea noastra;

îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare, restaurant si bar;

reducerea consumurilor energetice şi consumabile şi diminuarea pierderilor fara a afecta calitatea serviciilor;

semnalarea de către fiecare angajat a oricăror neconformităţi apărute în cursul activităţii în scopul înlăturării acestora;

eliminarea cauzelor ce duc la neconformităţi reducând astfel costurile asociate;

instruirea permanentă a personalului angajat şi motivarea acestuia în vederea ridicării nivelului profesional al prestărilor organizaţiei, dar şi evitării evenimentelor de muncă, contaminării alimentelor şi prejudicierii mediului;

analiza periodică a datelor în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor. 

 

Este obligaţia mea să creez toate condiţiile pentru atingerea obiectivelor propuse, să aprob alocarea mijloacelor necesare şi să găsesc modalităţile pentru implicarea personalului, inclusiv prin întărirea sistemului de încurajare şi recunoaştere a meritelor privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea în muncă şi siguranţa alimentului, precum şi a soluţiilor pentru eficientizarea proceselor. 

 

De asemenea, prin nominalizarea Reprezentantului Managementului pentru sistemul de management integrat mă angajez să asigur resursele necesare pentru funcţionarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat implementat şi certificat, să previn poluarea şi accidentele de muncă şi să asigur conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile, precum şi prevenirea poluării, în scopul obţinerii performanţei privind calitatea serviciilor furnizate, a performanţei de mediu şi acelei referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională, precum şi siguranţa consumatorilor.