Politica de mediu

SC DECEBAL ESTIVAL 2002 SA se conformeaza legislatiei si reglementarilor actuale de protectia mediului si oricarei schimbari survenite in legislatia romana sau europeana referitoare la activitatea sa. In acest sens se efectueaza anual audituri de conformitate cu reglementarile de mediu aplicabile.

SC DECEBAL ESTIVAL 2002 SA se conformeaza legislatiei si reglementarilor actuale de protectia mediului si oricarei schimbari survenite in legislatia romana sau europeana referitoare la activitatea sa. In acest sens se efectueaza anual audituri de conformitate cu reglementarile de mediu aplicabile.

Aspectele de mediu semnificative identificate in cadrul societatii noastre se refera la:

  • Producerea de deseuri de echipamente electrice si electronice la inlocuirea corpurilor de iluminat, instalatiilor de racire si a televizoarelor din spatiile de cazare;
  • Poluarea accidentala a folosintelor de apa in caz de avarie la piscina;
  • Producerea de deseuri menajere (doar in sezonul estival). 

Pentru anul 2019 sunt stabilite urmatoarele obiective:

  • validarea si monitorizarea unor indicatori relevanti pentru demonstratrea performantei de mediu;
  • elaborarea planului de prevenire a poluarilor accidentale la folosintele de apa;
  • recertificarea sistemului de management integrat calitate-mediu-ssm-siguranta alimentului de catre un organism de certificare acreditat (SRAC CERT);
  • valorificarea a peste 65% din deseurile reciclabile produse in cadrul societatii in sezonul estival.

Administratorul Unic al S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. se angajaza ferm in imbunatatirea continua a performantelor de mediu si in prevenirea si combaterea poluarii datorita activitatilor sale, prin promovarea si implementarea celor mai bune tehnici disponibile.

Va fi promovata utilizarea de instalatii si echipamente performante (clasa energetica A++), urmand ca inlocuirea treptata a celor actuale sa fie efectuata in conformitate cu posibilitatile financiare ale societatii.

Se va acorda o atentie deosebita gestionarii deseurilor, in special a celor toxice (rezultate din activitatea de curatarea piscinei).

Se vor lua masurile de interventie operativa pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor asupra mediului in caz de incidente, avarii sau dezastre.

Administratorul Unic al S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. se implica direct in procesul implementarii prezentei politici de mediu si in actiunile de monitorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. Progresele inregistrate in raport cu tintele de mediu propuse vor fi urmarite si raportate.

Prin instruire, educare, consultare si comunicare se va incerca ridicarea nivelului constiintei fiecarui angajat. Totodata fiecare angajat este incurajat sa-si aduca aportul personal la asigurarea protectiei mediului.

Aplicarea acestei politici de respect fata de mediu este o prioritate pentru Administratorul Unic al S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002 S.A. Ne vom asigura ca aceasta politica este comunicata, inteleasa, urmarita si sprijinita de toti angajatii societatii si la toate nivelele din organizatie si disponibila partilor interesate.

Ma angajez personal sa pun in practica aceasta politica pe care o voi sustine in mod activ si permanent inclusiv prin punerea la dispozitie a tuturor resurselor necesare transpunerii acestora in practica, respectarii legislatiei de mediu aplicabile in vigoare si prevenirii poluarii.